SLIK HOLDER DU DEN
INGLASSEDE BALKONGEN DIN REN

En innglasset balkong kan brukes store deler av året. Men for å få mest mulig glede ut av det er det noen praktiske tips du bør huske på. For eksempel hvordan man effektivt fjerner kondens.

«Innglassingen er ikke en forlengelse av stuen, men bør ses mer på som en sterk vind- og værbeskyttelse. Og ved regn og sterk vind kan regnvannet komme inn på balkongen gjennom mindre gliper i skjøter og fuger», sier John Tuneld, som er salgssjef i det svenske glassfirmaet Sunparadise.

Normalt med fuktighet

Selv med maksimal tetning i skjøtene kan fukt i noen tilfeller trenge inn i både betong og fliser. Dette er normalt, og balkongen bør derfor alltid innredes med tanke på dette. En annen vanlig forekomst er kondens. Men også her finnes det effektive hjelpemidler.

«Ved et plutselig værskifte, eller hvis balkongdøren har stått åpen og den varme inneluften treffer det kalde ytre glasset, kan det oppstå kondens. Hvis du da ønsker å fjerne kondensen raskt, er det bare å åpne en eller flere luker», understreker John Tuneld.

Få en varmevifte

Problemer med kondens avtar imidlertid over tid, ettersom gulv, tak og vegger tørker. Derfor er tålmodighet alltid en viktig faktor. Men du kan også fremskynde prosessen ved hjelp av en varmevifte.

«Et virkelig godt tips er å skaffe en termostatstyrt varmevifte, som effektivt fjerner kondens og samtidig gir et behagelig miljø. Ventilasjon kombinert med luftsirkulasjon er den beste medisinen mot kondens», forklarer John Tuneld.

Vask regelmessig

Det er også viktig å rengjøre vindusglasset regelmessig. Bruk gjerne en vindusnal med forlengerhåndtak. Du bør imidlertid ikke prøve å løfte skoddene ned, selv om glassystemet tillater det. Aluminiumsprofilene vaskes på samme måte som glasset, med en myk klut, tre til fire ganger i året.

«Husk også å holde sporprofilene som dørene beveger seg i rene. Sporprofiler, låser og andre beslag bør smøres jevnlig med silikonspray», avslutter John Tuneld.