SPESIALISTER PÅ VINTERHAGER
GLASS OG FASADER

Sunparadise utvikler og produserer bransjeledende balkongglass og vinterhager til villaer og leilighetsbygg.

Vi er også en ledende leverandør av glass- og aluminiumsfasader og balkongløsninger til næringseiendommer. Våre kunder består i hovedsak av forhandlere, byggefirmaer, glassverk, eiendomsbesittere og borettslag. Produksjonsenhetene er lokalisert i Polen og Tyrkia.

Windoor ble grunnlagt i 1985

Selskapet startet sin virksomhet i Sverige som Windoor i 1985 med produksjon av beskyttende aluminiumsbekledning for å forlenge levetiden til trevinduer, en virksomhet som etter kort tid ble fulgt av balkonginnglassing.

I 2002 ble det danske balkonginnglassingsselskapet Vitral kjøpt opp av Windoor, og med virksomhet også i Storbritannia, Tyskland og Norge ble konsernselskapet Wingroup etablert for å styre den internasjonale virksomheten.

Nordstjernan overtar som eier

I 2007 gjorde Wingroup nok et større oppkjøp, da det sveitsiske glassfirmaet Sunparadise, som hadde en egen produksjonsenhet i Tyrkia, også ble en del av virksomheten.

To år senere ble det svenske investeringsselskapet Nordstjernan eier av Wingroup, noe som betyr at Windoor og Sunparadise nå har NCC, Diös, Bonava og Dacke Industri som søsterselskaper.

Windoor blir Sunparadise

Produksjonsenheten Pemalux i Polen kjøpes opp i 2017, og to år senere tas beslutningen om at Windoor og Sunparadise skal opptre under fellesnavnet Sunparadise i alle markeder.

Konsernet opererer i rundt 30 land i Europa og Asia. Det internasjonale hovedkontoret er i Schaan i Liechtenstein, og det svenske i Malmö.

VÅRT ARBEID FOR EN
BÆREKRAFTIG FREMTID

For oss betyr bærekraftsbegrepet å imøtekomme dagens behov uten å gå på akkord med miljøet og ressursene til fremtidige generasjoner. På bakgrunn av dette skal vi etter beste evne bidra til de 17 bærekraftsmålene som FN har satt.

Vårt bærekraftsarbeid fokuserer på tre områder: å begrense virksomhetens miljøpåvirkning, fortsette å være en attraktiv arbeidsplass og generelt opptre som et ansvarlig selskap. For å lykkes med dette har vi satt en rekke målbare mål innen disse tre områdene.

MILJØ

Vi integrerer klimaforbedrende tiltak i våre prosesser, strategier og kultur. Vi tar vare på naturressurser og reduserer avfall. Vi optimaliserer transporten vår, reiser miljøeffektivt og produserer egen strøm i produksjonen vår via solceller.

Vi fortsetter å skape innovative prosesser og produkter som reduserer unødvendig forbruk av naturressurser. Vi krever at leverandørene våre bruker miljøsmarte alternativer og bidrar aktivt til å minimere karbonavtrykket vårt.

Når det gjelder karbondioksidutslipp i tonn per produsert kvadratmeter, var resultatet 1,55 i 2021 – målet for 2025 er å redusere karbondioksidutslippene våre med 50 % til 7,75.

ARBEIDSPLASS

Våre ansatte er nøkkelen til å utvikle organisasjonen. Vi skal fortsette å jobbe for trygge arbeidsmiljøer, redusere antall ulykker, oppnå en jevn kjønnsfordeling i alle virksomhetens funksjoner, øke likestillingsarbeidet for kvinnelige ansatte og generelt være lydhøre for at alle ansatte skal ha muligheten til å utvikle sine egne evner på en måte som tilsvarer deres potensial.

Vi har fokus på arbeidsmiljøet vårt og jobber aktivt for å forebygge antall arbeidsulykker gjennom tiltaket «Fravær på grunn av arbeidsulykker» (LTIF). Resultatet vårt i 2021 var 15,7 – målet for 2022 er å senke dette til 10.

Hvert år måler selskapet hvor villige ansatte er til å anbefale arbeidsplassen sin til venner og bekjente gjennom metoden «Employee Net Promoter Score» (eNPS). Resultatet vårt i 2021 var 40 – målet for 2022 er å øke dette ytterligere til 45.

BEDRIFTSKULTUR

Vi styrker arbeidet vårt for å være, og bli oppfattet som en ansvarlig partner i ferden mot et samfunn med en bærekraftig fremtid og vekst på alle plan.
Vi vil handle for å øke kundetilfredsheten vår, oppnå langsiktig bærekraftig økonomisk vekst og bygge relevante partnerskap som hjelper oss å nå disse målene.